Så här gjorde man för att annonsera

Detta är instruktionerna i orginal från 2006 men vi har valt att dölja telefonnumret efterssom det i dag leder till en privatperson

Telefon:
Ring: 08 – 777 XX XX
Börja alltid med att uppge telefonnumret i annonsen. Glöm ej riktnumret.
Uppge därefter rubriknumret (se innehållsförteckning). Ange sedan om annonsen gäller Köpes, Säljes, Uthyres eller Önskas hyra.
Börja själva annonstexten med ett sökord: exempelvis SOFFA eller VOLVO. (Sökorden är sorterade i alfabetisk ordning under varje rubrik.)
Priset skall alltid uppges i försäljningsannonser. Hyrespriset skall alltid uppges i uthyresannonser.
Annonsen får innehålla maximalt 200 tecken ( = ca 25 ord ).
Annonser införda i Gula Tidningen kan även komma att publiceras i and- ra av Gula Tidningen ägda produkter.
Maximalt 8 privatannonser per telefonnummer och utgåva. Om du vill ha samma annons under flera rubriker är det ej gratis!

Telefonsvararen:
Telefonnummer: 0939-200 XX XX (9.60 kr/min)
Följ anvisningarna ovan även vid röstinmatning.

Skicka annonsen med brev:
Postadress: Gula Tidningen, Box 6615, 113 84 Stockholm.
Följ anvisningarna ovan även vid brevinsändning.

Faxa:
Slå: 0939-205 XX XX (9.60/min)
Följ anvisningarna ovan även vid faxinsändning.