Gula tidningen

Gula Tidningen var Sveriges största gratisannonstidning

Tidningen gavs ut en gång i veckan på torsdagar och innehöll cirka 20.000 annonser i varje nummer.
Tidningen grundades den 6 februari 1981 av Peter Ahlm efter en amerikansk förebild (Recycler) som grundats ett år tidigare. Principen i tidningen är den omvända mot den normala dags- och veckopressen, dvs. – det är gratis att annonsera i tidningen för privatpersoner och i stället betalar man för att få läsa annonserna.

Tidningen blev snabbt en stor succé

Deras koncept blev snabbt mycket populärt och anammades under årens lopp av många konkurrenter, men ingen av dem lyckades komma ens i närheten av Gula tidningens läsarsiffror (ca 233.000 läsare/utgåva).

Gula Tidningen samarbetade även aktivt med över 130 liknande tidningar i ca 40 länder runt om i världen, med ett mycket livligt annonsutbyte sinsemellan, via den gemensamma internationella organisationen ICMA.

Gula Tidningen var hela tiden var långt framme i teknikutvecklingen och var med om att utveckla både interna annonshanteringssystem och interaktiva tjänster. Bl.a. var de med i Televerkets Videotextjänst från 1987-93, i Esseltes, IBMs och Televerkets satsning TeleGuide 1990-93. De låg också med i Postens videotextjänst PostNet eDirekt från begynnelsen 1993 till nedläggningen vid millennieskiftet 1999/2000.

Denna grafik vittnar om att Gula tidningen både satsade på modern teknik och på klassisk informationsteknologi som brev och telefon

På Internet fanns de redan januari-95, då tidningen deltog i en första utvärdering av kommersiella tjänster på nätet tillsammans med Telia Infomedia. Från maj -96 till december -98 fanns tidningen tillgänglig på Postens portal Torget och den 1/12-98 öppnade de ett helt eget forum på nätet. Den 1. april 2004 blev tidningen en del av Eniro.


Tidningen grundades redan 1981


Den amerikanska förlagan, Recycler i en senare utgåva